Edukacyjno-ekologiczna akcja "Wycieczka na 6"

13.09.2020

Ruszamy z akcją „Wycieczka na 6”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w przewozach autokarowych, edukacja dzieci w zakresie wiedzy o Małopolsce, wzbudzenie w nich ciekawości poznawania naszego regionu i zamiłowania do podróży, redukcja smogu komunikacyjnego pochodzącego od starych, wyeksploatowanych autokarów , a także wsparcie podmiotów branży turystycznej w okresie kryzysu epidemiologicznego.

Czytaj więcej...

Sterylizacja pojazdów - wysoki standard bezpieczeństwa COVID-19

03.07.2020

Bezpieczeństwo pasażerów na pokładach autokarów przyjęło w obliczu pandemii nowy wymiar. Jako stowarzyszenie działające również w obszarze bezpieczeństwa podróży, oprócz opracowania wytycznych dotyczących zapobieganiu szerzenia się COVID-19 w przewozach autokarowych, które otrzymały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, wprowadziliśmy do obiegu atestowane urządzenia do dekontaminacji powietrza w obecności człowieka.

Czytaj więcej...

Zalecenia dotyczącze COVID-19 w przewozach autokarowych

17.05.2020

Cel naszego stowarzyszenia jest niezmienny – działamy na rzecz ekologicznego i bezpiecznego transportu autokarowego. Jednak obecnie temat bezpieczeństwa przyjął kolejne, nowe oblicze, mianowicie walka z COVID-19. 

 

Przewoźnicy nie mają jasnych informacji, w jaki sposób zapewnić pasażerom bezpieczną podróż, dlatego opracowaliśmy wytyczne, które są zgodne z zaleceniami instytucji odpowiedzialnych za wydawanie rekomendacji.

Czytaj więcej...

Akcja "Bezpieczny autokar"

09.03.2020

Inspekcja Transportu Drogowego od 2003 r. prowadzi akcję "Bezpieczny autokar", podczas której inspektorzy sprawdzają stan techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole odbywają się w miejscach odjazdu autokaru, na trasie lub na wyznaczonych przez wojewódzkie inspektoraty stałych punktach kontroli, na które autokar może podjechać przed wyjazdem.

Czytaj więcej...

Slider

Certyfikowane ekologiczne firmy przewozowe

Zieliński.pnglogo.pnglogo_pastuszak_new.jpg

Copyright © 2020. Stektra. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl